Storitve

DETEKTIVSKE STORITVE

Za začetek naj pojasnimo, da nismo kriminalisti, policisti ali izvršitelji.

Naše delo je, da pridobivamo različne informacije o osebah, anonimnih pisanjih, dolžnikih in njihovem premoženjudokaznem gradivu in dejstvih, spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule, uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov, kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo, zlorabah pravice do zadržanosti z delazlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza, testi alkohola ali prepovedanih drog in o drugih disciplinskih kršitvah.


Naša specializacija so vročitve.

MEDIACIJA

Ne gre za mediTacijo, kot mi je zadnjič odgovorila znanka :).

Gre za mediAcijo, ki je postopek, v katerem stranke s pomočjo nevtralne tretje osebe skušajo doseči mirno rešitev spora, povezanega s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem.

Mediacije opravljava Gregor Oset in Tina Kramberger. Meniva, da so elementi mediacije uporabni tako pri vsakodnevnih pogovorih kot tudi v sporih.

SVETOVANJE

Lahko nekje preberete in si odgovorite sami. Mi pa lahko temu odgovoru dodamo dodatno vrednost z izkušnjami in prakso.

Svetujemo vam na področju varstva osebnih podatkov, priprave delovnopravne dokumentacije in internih aktov delodajalcev.

Svetovanje na področju izvršilnih postopkov in takrat, ko ste v vlogi upnika, radi povežemo z našim primarnim detektivskim delom, kar se je v praksi izkazalo kot zelo učinkovito. Največja prednost za vas je, da smo edini, ki gremo na teren. In tam se tudi dobi največ informacij.

Sodelujemo s pravniki in odvetniki, tako da vam lahko zagotovimo celostno rešitev vašega izziva.