Cenik

Priporočena cena za uro detektivskega dela se v septembru 2011 povišala na 70€. Ker delujemo po načelu, da je za stranko najbolj pomembno, da je storitev opravljena strokovno in kvalitetno, naše delovanje ne temelji na tekmovanju po najnižji osnovni ceni, zato se priporočene cene v osnovi tudi držimo. Kljub temu pa se lahko pri naročilih večjega obsega dogovorimo o pavšalni ceni.  Posamezne storitve, kot so kontrole bolniških na domu, preizkusi alkoholiziranosti in različne uradne poizvedbe, se vrednotijo po posamezni storitvi oziroma pri več storitvah v skladu s pogodbeno dogovorjeno ceno. 

Vrednost, ki jo prinese detektivska storitev naročniku, je zanj običajno precej višja od njene cene!