Cenik

Priporočena cena detektivske urne postavke Detektivske zbornice RS je 90,00 EUR.

Ker delujemo po načelu, da je za stranko najbolj pomembno, da je storitev opravljena strokovno in kvalitetno, naše delovanje ne temelji na tekmovanju po najnižji osnovni ceni, zato se priporočene cene v osnovi tudi držimo.

Kljub temu se lahko pri naročilih večjega obsega dogovorimo o pavšalni ceni. Posamezne storitve, kot so kontrole bolniških na domu, preizkusi alkoholiziranosti in različne uradne poizvedbe, se vrednotijo po posamezni storitvi oziroma pri več storitvah v skladu s pogodbeno dogovorjeno ceno. 

Vaša prednost pogodbe z nami so zraven pogodbenih cen tudi vse ugodnosti, ki izhajajo iz VIP ponudbe.

Vrednost, ki jo detektivska storitev prinese naročniku, je zanj običajno precej višja od njene cene.