SVETOVANJE

Lahko nekje preberete in si odgovorite sami. Mi pa lahko temu odgovoru dodamo dodatno vrednost z izkušnjami in prakso. Svetujemo vam na področju varstva osebnih podatkov, priprave delovnopravne dokumentacije in internih aktov delodajalcev. Svetovanje na področju izvršilnih postopkov in takrat, ko ste v vlogi upnika, radi povežemo z našim primarnim detektivskim delom, kar se je v …

DETEKTIVSKE STORITVE

Za začetek naj pojasnimo, da nismo kriminalisti, policisti ali izvršitelji. Naše delo je, da pridobivamo različne informacije o osebah, anonimnih pisanjih, dolžnikih in njihovem premoženju, dokaznem gradivu in dejstvih, spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule, uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov, kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo, zlorabah pravice do zadržanosti z dela, zlorabah uveljavljanja …

MEDIACIJA

Ne gre za mediTacijo, kot mi je zadnjič odgovorila znanka :). Gre za mediAcijo, ki je postopek, v katerem stranke s pomočjo nevtralne tretje osebe skušajo doseči mirno rešitev spora, povezanega s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem. Mediacije opravljava Gregor Oset in Tina Kramberger. Meniva, da so elementi mediacije uporabni tako pri vsakodnevnih pogovorih kot tudi …

SVETOVANJE

Svetujemo vam na področju varstva osebnih podatkov, priprave delovnopravne dokumentacije in internih aktov delodajalcev (obveznih in neobveznih). Pomagamo vam tudi pri uradnih in splošnih dopisih. Sodelujemo s pravniki in odvetniki, tako da vam lahko zagotovimo celostno rešitev vašega izziva. Svetovanje na področju izvršilnih postopkov in takrat, ko ste v vlogi upnika, radi povežemo z našim primarnim …

MEDIACIJA

Ne gre za mediTacijo, kot mi je zadnjič odgovorila znanka :). Gre za mediAcijo, ki je postopek, v katerem stranke s pomočjo nevtralne tretje osebe skušajo doseči mirno rešitev spora, povezanega s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem. Poznamo tudi družinsko mediacijo in sodišču pridruženo mediacijo. Mediacije opravljava Gregor Oset in Tina Kramberger. Meniva, da so …

DETEKTIVSKE STORITVE

Detektiv pridobiva informacije o: – osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod; – anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj; – dolžnikih in njihovem premoženju; – predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni; – dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in …