MEDIACIJA

Ne gre za mediTacijo, kot mi je zadnjič odgovorila znanka :).

Gre za mediAcijo, ki je postopek, v katerem stranke s pomočjo nevtralne tretje osebe skušajo doseči mirno rešitev spora, povezanega s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem.

Mediacije opravljava Gregor Oset in Tina Kramberger. Meniva, da so elementi mediacije uporabni tako pri vsakodnevnih pogovorih kot tudi v sporih.