DETEKTIVSKE STORITVE

Za začetek naj pojasnimo, da nismo kriminalisti, policisti ali izvršitelji.

Naše delo je, da pridobivamo različne informacije o osebah, anonimnih pisanjih, dolžnikih in njihovem premoženju, dokaznem gradivu in dejstvih, spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule, uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov, kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo, zlorabah pravice do zadržanosti z dela, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza, testi alkohola ali prepovedanih drog in o drugih disciplinskih kršitvah.


Naša specializacija so vročitve.