MEDIACIJA

Ne gre za mediTacijo, kot mi je zadnjič odgovorila znanka :).

Gre za mediAcijo, ki je postopek, v katerem stranke s pomočjo nevtralne tretje osebe skušajo doseči mirno rešitev spora, povezanega s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem.

Poznamo tudi družinsko mediacijo in sodišču pridruženo mediacijo.

Mediacije opravljava Gregor Oset in Tina Kramberger. Meniva, da so elementi mediacije uporabni tako pri vsakodnevnih pogovorih kot tudi v sporih.

Najina prednost pri izvedbi mediacij je moško ženska energija, ki onemogoča, da bi udeleženci čutili kakšno pristranskost.